fbpx

watermelon

I eat watermelon! This watermelon is heavy! Please buy a watermelon!

balon

To jest czerwony balon. Przebij ten balon! Ten balon się wznosi.

balloon

This is a red balloon. Blow up that balloon. This balloon is rising.
003 cytryna

cytryna

Cytryna jest żółta. Weź pół cytryny. Sok z cytryny jest kwaśny.

lemon

The lemon is yellow. Take half a lemon. Lemon juice is sour.

arbuz

Jem arbuza.
Arbuz jest ciężki
Daj mi arbuza.

watermelon

I eat watermelon.
This watermelon is heavy.
Please buy a watermelon.
listen

balon

To jest czerwony balon.
Przebij ten balon.
Ten balon się wznosi.

balloon

This is a red balloon.
Blow up that balloon.
This balloon is rising.
listen

arbuz

Jem arbuza.
Arbuz jest ciężki
Daj mi arbuza.

watermelon

I eat watermelon.
This watermelon is heavy.
Please buy a watermelon.

balon

To jest czerwony balon.
Przebij ten balon.
Ten balon się wznosi.

balloon

This is a red balloon.
Blow up that balloon.
This balloon is rising.

wiosna

Kocham wiosnę.
Nadchodzi wiosna. Wszystko na wiosnę zmienia kolor na zielony.

spring

I love spring. Spring is coming. Everything turns green in spring.

kałuża

Nie stój w tej kałuży.
Wskoczmy do kałuży.
Na ulicy jest kałuża.

puddle

Don't stand in that puddle. Let's jump, into a puddle. There is a puddle in the street.

parasol

Zabierz ze sobą parasol.
Czy mogę pożyczyć twój parasol?
Pada, weź parasol.

umbrella

Take an umbrella with you. Can I borrow your umbrella? It's raining, so take an umbrella.

słońce

Słońce jest wysoko na niebie.
słońce świeci jasno.
Spójrz na słońce!

sun

The sun is high in the sky.
The sun is shining brightly.
Look at the sun.

tęcza

Na niebie jest tęcza.
Tęcza ma siedem kolorów.

rainbow

There is a rainbow in the sky.
The rainbow has seven colours.

żonkil

Czy żonkil jest kwiatem?
Żonkil to kwiat.
Żonkile pięknie pachną.

daffodil

Is a daffodil a flower?
A daffodil is a flower.
Daffodils smell great!

deszcz

Deszcz pada na parapet.
Wiosenny deszcz jest ciepły.

rain

The rain is falling on the windowsill.
Spring rain is warm.

biedronka

To jest biedronka.
Czy to biedronka?
Biedronka ma czarne kropki.

ladybird

This is a ladybird.
Is this a ladybird?
The ladybird has black spots.
Tata Fenka

Prześlij nam swoją propozycję wyrazów w tej liście fiszek! 

Zobacz inne fiszki!

balloon

This is a red balloon! Blow up that balloon! This balloon is rising!

watermelon

I eat watermelon! This watermelon is heavy! Please buy a watermelon!

balon

To jest czerwony balon. Przebij ten balon! Ten balon się wznosi.

balloon

This is a red balloon. Blow up that balloon. This balloon is rising.