Reklamacje:

Reklamację proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@fenek.pl, lub pocztą tradycyjną na adres firmy

TWÓJ DORADCA KONRAD SOBIK
ul. Muchomorów 20
43-346 Bielsko-Biała
tel. + 48 33 476 13 76
NIP: 9371133645

Formularze do pobrania