Anna Staręga

 – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie. Autorka projektu „Akademia Kreatywności” rozwijającego umiejętności miękkie u uczniów. Wieloletnia trenerka technik skutecznego uczenia się, doświadczony praktyk w dziedzinie niekonwencjonalnego nauczania.

Wyjaśnienia eksperta.

„Czy przyjaciela można mieć na wyłączność? Tylko dla siebie i dla nikogo innego…? Nasze poczucie przynależności do grupy częstonarzuca nam taką potrzebę. Tyle że żaden człowiek nie może stanowić niczyjej własności. Prawdziwa przyjaźń to akceptacja potrzeb drugiej osoby, a więc zgoda na jej współistnienie wśród innych ludzi. Prawdziwy przyjaciel to nie ten, który jest zawsze obok, ale ten, który jest wtedy, kiedy go potrzebujemy. Ten, który wspiera i pomaga, nie oczekując nic w zamian. To na nas, dorosłych, spoczywa odpowiedzialność za wprowadzenie dzieci w świat prawdziwej, budującej przyjaźni. Świetnym sposobem na to jest zapoznawanie dzieci z literaturą, która przemawia do ich wyobraźni.” – Anna Staręga