LICENCJA UŻYTKOWNIKA 

Pobierając nasze książki stajesz się ich użytkownikiem. Korzystaj z nich do woli, zgodnie z tymi zasadami. 

 1. Możesz użytkować książki, pobrane ze strony fenek.pl zgodnie z poniższą Licencją. 
 1. Masz prawo korzystać z pobranych książek tylko i wyłącznie na własny, prywatny użytek. 
 1. Możesz odtwarzać i zwielokrotniać pobrane książki w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią, ale: 
  • nie zmieniaj ich struktury elektronicznej  
  • nie modyfikuj książek  
  • nie udostępniaj innym. 
 1. Nie możesz również: 
  • rozpowszechniać ani wprowadzać do obrotu pobranych książek  
   w rozumieniu Art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach, 
  • ingerować w ich zawartość, 
  • publikować, dystrybuować, powielać książek, 
  • usuwać oznaczeń oraz technicznych zabezpieczeń książek, 
  • oddawać książek w najem, 
  • komercyjnie wykorzystywać książek, w szczególności do celów zarobkowych lub związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.