Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 publikujemy następujące zapytania ofertowe:

Oferta powinna zawierać Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań – zgodnie z załącznikiem nr 1

Zakup usługi doradztwa podatkowego, data publikacji 20-07-2022,
– termin złożenia ofert 29-07-2022 godz. 10:00

Zakup usługi doradztwa prawnego, data publikacji 20-07-2022,
– termin złożenia ofert 29-07-2022 godz. 10:00

Fenek

Wyniki postępowania

System CRM:

Została wybrana oferta  GREYCOLAB SP. Z O.O. Miejscowość: Kraków, ul Wybickiego 3a/112 Cena netto: 90 000 PLN

W związku z wyższą ofertą niż założona na ten cel w projekcie z podmiotem podjęto negocjacje w zakresie obniżenia ceny.