Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 publikujemy następujące zapytania ofertowe:

Oferta powinna zawierać Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań – zgodnie z załącznikiem nr 1

Zakup usługi doradztwa podatkowego, data publikacji 20-07-2022,
– termin złożenia ofert 29-07-2022 godz. 10:00

Zakup usługi doradztwa prawnego, data publikacji 20-07-2022,
– termin złożenia ofert 29-07-2022 godz. 10:00

Fenek