fbpx

Joanna Preś

– psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Nauczycielka akademicka. Doświadczenie zawodowe zdobywała w ośrodku interwencji kryzysowej i Klinice Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Aktualnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego MSWiA w Szczecinie.

Wyjaśnienia eksperta.

„Samodzielność wiąże się z wieloma czynnikami. Wpływ na zachowanie dziecka mają jego opinie o samym sobie, świecie i innych ludziach. Jak zatem wspierać dzieci w budowaniu przekonań umożliwiających samodzielne działanie? Po pierwsze, należy dobierać poziom trudności zadania do możliwości rozwojowych dziecka. Wyzwania zbyt trudne, które niosą ze sobą duże ryzyko niepowodzenia, mogą zmniejszyć motywację do działania. Po drugie, warto wspierać dziecko, pokazując mu sposób wykonania zadania – zwłaszcza gdy pewne czynności robi ono po raz pierwszy! Zdarza się, że dzieci odbierają nachalną pomoc rodzica jako dowód na to, że nie są zdolne do samodzielnego wykonywania prostych zadań. Zamiast wyręczać, możemy wspólnie ustalić plan działania i towarzyszyć dziecku. Przy skomplikowanych zadaniach można podzielić działanie na etapy i pokazywać dziecku drogę, jaką już przeszło z sukcesem. W przypadku niepowodzeń warto mu pokazać, jak wyciągnąć z tej sytuacji wnioski i modyfikować plan działania.” – Joanna Preś