Marta Błażyczek

– pedagog, surdopedagog, tyflopedagog, terapeutka pedagogiczna oraz nauczycielka języka angielskiego w przedszkolu i klasach 1–3. Pełniła także funkcję nauczycielki wychowania przedszkolnego w grupie dzieci 3-, 4- i 5-letnich. Od stycznia 2019 r. pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żywcu na stanowisku pedagoga. Zajmuje się diagnozowaniem specyficznych trudności w nauce, bada gotowość szkolną dzieci kończących roczne przygotowanie przedszkolne oraz prowadzi terapię pedagogiczną i rewalidację dzieci słabowidzących i słabosłyszących.

Wyjaśnienia eksperta.

„Nauka dobrych manier towarzyszy nam już od pierwszych dni życia. Wychowywanie dzieci w atmosferze kultury sprawia, że słysząc zwroty grzecznościowe od swoich najbliższych, nasze pociechy traktują je jako rzecz oczywistą. Warto pamiętać, że nauka podziękowań w głównej mierze opiera się na dawaniu dzieciom przykładu. Dziękujmy im więc za wykonanie polecenia, pomoc w czynnościach domowych czy narysowany specjalnie dla nas rysunek przyniesiony z przedszkola. Podczas podziękowań uśmiechajmy się, bądźmy mili i pokazujmy, że jest to przyjemne uczucie. Widząc takie zachowanie dorosłych, dzieci szybciej zrozumieją, że dziękowanie jest elementem dobrego zachowania, i będą potrafiły różnicować sytuacje, w których mają używać słowa «dziękuję». Stosowanie podziękowania w adekwatnych sytuacjach sprawia, że dzieci uczą się szacunku do innych osób, uwzględniają ich uczucia oraz wzmacniają swoją pewność siebie, a gdy dorosną, będzie to dla nich naturalny element komunikacji z drugim człowiekiem. Pokazujmy dzieciom, że dziękowanie sprawia nam radość, i dzielmy się z nimi tą przyjemnością.” – Marta Błażyczek